Úvodní stránka > Aktuality > ... ani mráz nás nezastaví.

... ani mráz nás nezastaví.

Dnem 4. ledna 2016 skupina 32 příslušníků 153. žpr Olomouc ve spolupráci s pracovníky Vojenských lesů a statků ČR, s.p. (VLS ČR, s.p.)  započala práce v areálu muničního skladu Vrbětice. V první fázi se jedná o opravu, úpravu a obnovení funkčnosti stávajícího oplocení, které bude dále využíváno. Jedná se celkem asi o 3,5 km úseků oplocení.

Ve druhé fázi, a to dnem 11. ledna, začala výstavba dočasné oplocenky v úsecích ohraničujících výbuchy zasažené prostory. K výstavbě oplocenky je plně využita technika VLS ČR, s.p, včetně jejich pracovníků. Úkolem vojáků je poskytnout pracovníkům VLS ČR, s.p. součinnost především při pyrotechnickém zabezpečení v průběhu výstavby a při pročišťování terénu od náletových dřevin. Dalším úkolem je provádění zemních prací spojených s výstavbou a úpravou stávajících polních cest.

Ke dni 17. ledna 2016 se skupině podařilo provést obnovu stávajícího oplocení v délce 4,2 km a výstavby oplocenky, která je splněna v délce 5 km. Úprava polních cest je provedena v délce asi 5 km. Celkově jsou úkoly splněny cca na 50 %. Velké poděkování patří i pracovníkům VLS ČR, s.p. pod řízením Ing. Michala VELENA, kteří významnou měrou přispívají při plnění úkolů.

Text: kapitán Ing. Ján SCHNEIDER,  velitel ženijní roty

Nahoru