Úvodní stránka > Aktuality > Mezinárodní cvičení "ICE DIVER" / 6. - 10. 2. 2017.

Mezinárodní cvičení "ICE DIVER" / 6. - 10. 2. 2017.

Na začátku druhého únorového týdne se u ženijního praporu Ozbrojených Sil Slovenské Republiky, dislokovaného v Seredi, sešly týmy vojenských potápěčů ze třech zemí, aby zahájily společné mezinárodní cvičení ICE DIVER 2017. Vedoucí zemí tohoto cvičení byla Slovenská republika, která byla reprezentována potápěči ženijního praporu v Seredi. Druhou zemí bylo Maďarsko, jehož ozbrojené síly vyslaly vojenské potápěče z ženijního pluku z Szentes. Třetí zemí byla Česká republika, kterou zastupoval tým vojenských potápěčů složený společně ze 151. ženijního praporu z Bechyně a 153. ženijního praporu z Olomouce.

Cílem cvičení bylo prověření postupů při provádění potápěčských prací pod ledem a schopností vytváření mezinárodních potápěčských týmů.

Cvičení bylo rozděleno do tří částí.

První částí byla teoretická přípravy a nácvik na suchu. Suchý nácvik byl potřebný ke sladění bezpečnostních pravidel při potápění pod ledem, při práci se signálním lanem a trasovací šňůrou. Ačkoliv postupy slovenských a českých potápěčů při potápění pod ledem se od sebe téměř neliší,  bylo třeba doladit odlišnosti s postupy maďarských účastníků cvičení.

Následovaly praktické nácviky v 50-ti metrovém krytém plaveckém bazénu  ve městě Šaľa, kde tříčlenné potápěčské skupiny nacvičovaly veškeré stanovené postupy při potápění pod ledem.

Na své si cvičící přišli  třetí a čtvrtý den cvičení, kdy konečně vyrazili do lokality Senec-Guláška. V místě výcviku je přivítalo perfektně připravené zázemí, na vodní ploše byl cca 30 cm tlustý led, teplota vody mezi 2-4 °C a teplota vzduchu se pohybovala okolo 5 °C pod nulou. Během pěti výcvikových hodin denně se pod ledem postupně vystřídalo šest smíšených potápěčských skupin, z nichž každá strávila při ponoru min. 30 minut.  Lokalita cvičícím nabídla dobrou viditelnost kolem 10 m, což práci ve skupině velmi usnadnilo, a potápěči se mohli soustředit na perfektní provedení trasy pomocí trasovací šňůry a na signalizaci se zabezpečovací skupinou.

Závěrem  je třeba vyzdvihnout velmi dobrou spolupráci, pohostinnost, kvalitně připravené zázemí pro podporu cvičení a hlavně srdečný a přátelský přístup všech zúčastněných.

Text a foto: nadporučík Vlastimil NEPOVÍM

Nahoru