Úvodní stránka > Aktuality > Odborně taktické cvičení ženijní mechanizované roty

Odborně taktické cvičení ženijní mechanizované roty

Ve středu 4. října 2017 vystřídala na OTC ženijní rotu, ženijní mechanizovaná rota.

Úkol prvního dne byl stejný jako u ženijní roty, určit a zaujmout nejvhodnější prostory po dobu cvičení a vybudovat velitelské stanoviště. V odpoledních hodinách pak provést rekognoskaci terénu a připravit se k plnění úkolů následujícího dne.

Druhý den ráno velitel první skupiny nafasoval munici a vydal se svými podřízenými zřídit uzel zátarasů, zpracovat dokumentaci uzlu a připravit jejích předání. Zároveň byly plněny úkoly roznětové hlídky na uzlu zátarasů. Splnění úkolu bylo časově omezeno.

Zatímco první skupina pracovala na zřizování uzlu zátarasů, druhá skupina měla za úkol vytvořit bojový zatarasovací odřad.

Plnění úkolů bylo opět zpestřeno nečekanými incidenty zaměřenými na zdravotnickou přípravu, činnost při vyhlášení bojových poplachů a další.

Třetí den ráno bylo OTC ukončeno. Cvičící zrušili velitelské stanoviště a vrátili se zpět do posádky.

Cílem cvičení bylo rovněž procvičit rozhodovací proces velitele, prověřit komunikační toky mezi velitelem a cvičícími a velitelem a hlavním místem velení, předávání a zpracování zpráv. Prověřit stav připravenosti jednotky plnit úkoly v taktických situacích a k tomu zpracovat určenou dokumentaci.

OTC žmrOTC žmrOTC žmrOTC žmrOTC žmrOTC žmrOTC žmrOTC žmrOTC žmrOTC žmrOTC žmrOTC žmr

Text a foto: praporčice Bronislava Smetková

Nahoru