Úvodní stránka > Aktuality > Odborně taktické cvičení ženijní savební a ženijní strojní čety

Odborně taktické cvičení ženijní savební a ženijní strojní čety

Ve dnech 9.-11.10.2017 proběhlo odborné taktické cvičení ženijní stavební čety a ženijní strojní čety pod taktickým námětem, které organizoval a řídil velitel ženijní stavební roty. Cvičení bylo koncipováno tak, aby se co nejvíce přiblížilo reálným bojovým podmínkám.

První četa byla prověřena z plnění komplexních úkolů v rámci skupiny zabezpečení pohybu. Jejím hlavním úkolem bylo provádět průzkum komunikací a silničních objektů, monitoring vojenských cest a vytyčování objížděk.
  Druhá četa byla vyčleněna jako opevňovací skupina, jejímž cílem bylo vybudování prostoru obrany roty pomocí těžké ženijní techniky ve stanovém rozsahu a v požadovaném čase.
Budování ochranných staveb byl přítomen důstojník 7. mechanizované brigády, který před samotným zahájením prací stanovil rozsah a požadavky samotného budování.  

V průběhu cvičení velitelé a jejich podřízení řešili složité situace. I přes náročnost úkolů, časovou tíseň a nepřízeň počasí, které výrazným způsobem snižovalo průchodnost terénu,byly cíle zaměstnání splněny. 

  OTC říjen 2017OTC říjen 2017OTC říjen 2017OTC říjen 2017OTC říjen 2017OTC říjen 2017OTC říjen 2017OTC říjen 2017

Text a foto: npor. Michal Kopuletý, nrtm. Vladimír Vacek
 

Nahoru