Úvodní stránka > Aktuality > Okurková sezóna?

Okurková sezóna?

Sice je období dovolených, ale i v tomto čase plní příslušníci našeho praporu úkoly dlouhodobě naplánované, i úkoly před nás nově postavené. Jedním z takových úkolů je příprava prostoru, do kterého se nově přesune jedna ze základen v prostorech muničního skladu Vrbětice.

Na této činnosti se společně podílí příslušníci ženijní stavební roty a záchranné roty pod vedením rotmistra Libora JAKUBÍKA. Jedná se o terénní úpravy prostoru, do kterého budou umístěny panely, které budou sloužit, jako zpevněná plocha pro parkování vozidel. Dále naši vojáci výškově upravují terén určený pro výstavbu mobilní haly.

Z dlouhodobě připravovaných úkolů, které v současné době plníme, můžeme jmenovat například zahraniční cvičení ALLIED SPIRIT v Německu, kterého se účastní 52 našich vojáků pod vedením kapitána Ing. Zdeňka MAHRA. Ženijní rota je přímo včleněna do struktury praporu, kterému velí podplukovník Ing. Martin BOTÍK.

I v kasárnách probíhá výcvik a to dle naplánovaných rozvrhů zaměstnání. Příkladem může být zaměstnání v pořadové a topografické přípravě ženijní roty, nebo provádění pyrotechnického průzkumu letiště Přerov, který provádí příslušníci roty EOD.

Text a foto: praporčík Jan ŠMERDA, vrchní praporčík 153. ženijního praporu

Nahoru