Úvodní stránka > Aktuality > "Pátrač 21, Pátrač 21, zde..........931, 931 příjem!"

"Pátrač 21, Pátrač 21, zde..........931, 931 příjem!"

Ve dnech 5.-7.října 2015 se uskutečnil za řízení velitele ženijní roty nepřetržitý vojenský výcvik ženijní roty v prostoru Vodního cvičiště Barnov (VC Barnov). Tento výcvik byl zaměřen na zaměstnání z odborné, odborné taktické a tělesné přípravy. Cílem zaměstnání bylo jak provedení praktického výcviku v oblasti bojových drilů a problematiky RCP (Route Clearance Patrol), tak i provedení profesního přezkoušení z tělesné přípravy a zvýšení fyzické a psychické odolnosti příslušníků ženijní roty. Výcviku se zúčastnilo celkem 38 příslušníků ženijní roty a obvaziště. Den 5. října začal jako každý jiný nástupem a provedením ranního rozvodu do zaměstnání. Po jeho provedení byly vydány pokyny k odebrání osobních zbraní, sbalení osobních věcí, materiálu a sestavení proudu vozidel pro přesun. Po krátkém obeznámení se s cílem a úkoly výcviku, vydal velitel roty rozkaz pro přesun do prostoru VC Barnov. Asi po 50 minutách plynulé jízdy se jednotky ženijní roty ocitly v překrásném prostředí vodního cvičiště. Po sesednutí z vozidel následoval nástup pro vydání úkolů k ubytování a bylo provedeno poučení příslušníků ženijní roty o bezpečnostních opatřeních.

    

Po krátké přestávce k přípravě oběda a určení prostorů, byl zahájen výcvik v bojových drilech a spojovací přípravě, za řízení velitelů družstev. Výcvik byl zaměřen na problematiku bojových drilů při kontaktu s protivníkem. Cílem výcviku bylo zúročení teoretické přípravy a znalosti vedení provozu na spojovacích prostředcích příslušníků družstev. Den se pomalu blížil ke svému konci, když družstva zaujala své prostory k provedení přežití v tísni, jako jedno z témat z předmětu tělesné přípravy. I když kolem nás příroda pomalu utichala a odebírala se k odpočinku, u družstev byla aktivita a četnost hlášení na křivce vzestupu. Noc byla pomalu za námi, když byl vydán úkol k návratu na základnu, přeskupení sil a prostředků k provedení dalšího výcviku družstev v oblasti bojových drilů při překonávání nebezpečných prostorů (RCP). Toto zaměstnání probíhalo pod záštitou poručíka Martina GÓRAKA, jako garanta výcviku v oblasti RCP u ženijní roty. Zde byla sestavena improvizovaná dráha IED, kde se příslušníci družstev „učili“ základům této problematiky. Toto zaměstnání lze chápat jako primární a je nutno v této problematice i nadále pokračovat.

Další den se pomalu a jistě blížil k večeru, kdy si vedoucí praporčík roty nadrotmistr Daniel HYNŠT dle hesla „škola hrou“ připravil zaměstnání z topografie. Toto zaměstnání bylo provedeno formou hry, soutěže mezi hlídkami, které byly vytvořeny z organických družstev ženijní roty. Zde se mu podařilo zábavnou formou zakomponovat problematiku topografie, jako je například určení severu pomocí hodinek a samotná orientace v terénu. No ani večer nezůstal bez využití. Po nezbytné kontrole, provedení ošetření výstroje a výzbroje, zůstal i čas na posezení u ohně a opečení kousku uzeniny. Také zde byla slyšet ze všech stran diskuze o výcviku, ale našel se i čas na nějaký ten vtip, či vtipnou příhodu. Posezení nemělo dlouhého trvání. S uhasínajícími plameny ohně nám všem ubývaly síly, a tak jsme se pomalu odebrali k odpočinku.

    

A bylo ráno, šestá hodina dne 7. října, kdy na chodbě ubytovacího prostoru zazněl signál “BUDÍČEK“. Z výrazů tváří, bylo zjevné, že málo kdo by nechtěl ještě alespoň chviličku zůstat v teplém spacáku. Po provedení ranní hygieny, přípravě a konzumaci snídaně, jsme se najednou všichni jednotně ocitli na nástupu roty. Další  z disciplín profesního přezkoušení bylo MUSADO. Už ze samotného názvu bylo jasné, že i tady si „sáhneme až na dno“. Po krátkém obeznámení se s cílem přezkoušení, bylo pod dohledem instruktora speciální tělesné přípravy provedeno rozcvičení a rozehřátí všech partií těla. Forma provedení přezkoušení byla zvolena tak, aby toto zaměstnání jak zaujalo, tak aby byly splněny stanovené cíle. Zde je nutno vyzvednout osobní přístup a úsilí všech příslušníků ženijní roty pro splnění profesního přezkoušení.

   

Po nezbytném přebalení výstroje jednotlivce a provedení úprav na výstroji, byl proveden  nástup roty k  převážení výstroje tak, aby byly splněny podmínky pro zrychlený přesun na 20 km se zátěží, jako další z disciplín profesního přezkoušení. Rota provedla pěší přesun po ose Vodní cvičiště Barnov – Kovářov – Potštát – Zelený kříž, což je zmiňovaných cca 20 km, v čase 4 hodiny 15 minut, a tím splnila časovou normu profesního přezkoušení. Počasí nám přálo, a i když už nebylo energie a sil na rozdávání, tak nám to nedalo a využili jsme možnost navštívit místo, kde pramení řeka Odra. Po krátkém výkladu rotmistra Pavla DANIELA a malé přestávky se dala opět rota na pochod. Po dosáhnutí místa určení provedli příslušníci ženijní roty nasednutí na vozidla a provedli přesun do posádky Olomouc. 

Co říct na konec? Cíle nepřetržitého výcviku byly splněny, ale musíme si přiznat, že jsme teprve na pomyslném začátku a máme i nadále co zlepšovat.

Text a foto: kapitán Ing. Ján SCHNEIDER, velitel ženijní roty

Nahoru