Úvodní stránka > Aktuality > RESCUE PATROL 2016.

RESCUE PATROL 2016.

Ve dnech 6. -11. září 2016 se uskutečnil v okolí měst Teplice a Ústí nad Labem, již 17. ročník mezinárodního součinnostního cvičení pro záchranné složky IZS RESCUE PATROL 2016, pořádaný organizací Záchranáři Česká Kamenice, z.s..

Jedná se o jedno z nejnáročnějších cvičení tohoto typu, pořádaných na území ČR a to především svými extrémními nároky na psychickou i fyzickou zátěž. Cvičení se zúčastnilo více než 120 profesionálních i dobrovolných záchranářů z České republiky, Slovenska a Německa. V letošním roce se tohoto cvičení účastnili již po 6-té i příslušníci 15. ženijního pluku (15. žp), který letos reprezentovalo 21 vojáků 151. ženijního praporu Bechyně (151. žpr) a 153. ženijního praporu Olomouc (153. žpr), převážně příslušníků záchranných rot.

Cílem cvičení RESCUE PATROL 2016 bylo procvičit spolupráci základních a ostatních složek IZS při řešení mimořádných událostí většího rozsahu, spolupráci se zahraničními týmy, využití a spolupráci záchranářů a atestovaných záchranných psů, nácvik vybraných typových činností složek IZS a tím dosáhnout zvýšení efektivity, rychlosti a kvality poskytování pomoci cvičícími týmy a jednotkami při konkrétních mimořádných událostech a krizových situacích.  

Vyslaná jednotka 15. žp se skládala ze záchranného - lezeckého družstva, dvou zdravotnických družstev, vyprošťovacího družstva a záchranného - technického družstva. Za 153. žpr se cvičení zúčastnili rtm. Bc. Michal Novák, rtm. Michal Novotný, rtn. David Nitra, rtn. Slávek Matuška, rtn. Zbyněk Šalomon, rtn. Vratislav Chromec, čet. Zdeněk Streichsbier, čet. Lukáš Eliáš, čet. David Hanzl, des. Tomáš Holeček, des. Richard Novický, des. Roman Psula. Naši příslušníci se společně s ostatními cvičícími podíleli na více než 20-ti simulovaných zásazích, které byly zaměřeny převážně na řešení mimořádných událostí s velkým počtem zraněných.

Cvičící si v rámci cvičení mohli prakticky vyzkoušet například záchranu osob po pádu lanovky, závalu štoly, zřícení nádražní budovy, hromadné autonehodě nebo výbuchu v tlakové plynárně. V rámci cvičení cvičící poskytovali pomoc i na vodní ploše, v kamenolomu nebo při zranění obsluhy vodojemu. Mezi pravděpodobně největší a nejzajímavější zásah patřila nehoda dopravního letounu ATR-42-500, na jehož palubě cestovalo více než 40 cestujících. Některé zásahy byly zaměřeny na nejběžnější činnosti složek IZS při řešení mimořádných událostí, jako zabezpečení evakuace základní školy, vyhledávání či vyprošťování osob.

Každý simulovaný zásah byl po jeho ukončení vyhodnocen ze všech možných odborných hledisek a tak zasahující získali nedocenitelnou zpětnou vazbu, která jim pomohla nacházet a odstraňovat nedostatky ve své práci a zkvalitnit vlastní připravenost. Díky dokonalé organizaci a vysokým odborným zkušenostem komisařů a organizátorů, bylo možné připravit a provádět zásahy až téměř na hranici reálných mimořádných událostí.

Poslední den cvičení proběhla výměna zkušeností všech jednotek a v odpoledních hodinách i soutěž nazvaná „Záchranářský pětiboj“, která byla zaměřena především na leadership a spolupráci v týmu. V této soutěži se družstvo 153. žpr ve složení rtm. Bc. Michal Novák, rtn. David Nitra, des. Roman Psula a des. Richard Novický, umístilo na krásném druhém místě a bylo odměněno hodnotnými cenami.

V řadách organizátorů a komisařů byli zařazeni mimo jiné profesionální hasiči, policisté, zdravotničtí záchranáři a lékaři, kynologové záchranáři, při hodnocení zásahů bylo možné vyslechnout názory specialistů posttraumatické péče (CISM, PPP), vodní záchranáře, lezce, potápěče, lektory VC ZZS, ALS, ATLS, školitele AED, absolventy kurzů LMA – Airway management a difficult airway a další odborníky. Za dokonalým naaranžováním konkrétních zranění stály maskérky cvičení a o reálné sehrání rolí zraněných se zasloužilo na 40 figurantů z Vyšší odborné školy zdravotnické z Ústí nad Labem a dalších dobrovolníků. Cvičení RESCUE PATROL 2016 bylo díky svému zaměření, náročnosti i kvalitě organizace a zabezpečení, velkým přínosem při výcviku a vynikajícím praktickým ověřením znalostí, dovedností, návyků, akceschopnosti a připravenosti záchranných jednotek 15. žp.

Dle průběžného i závěrečného hodnocení organizátorů a komisařů vojáci 15. ženijního pluku při tomto cvičení rozhodně nezklamali a prokázali svou vysokou odbornou a praktickou připravenost poskytnout pomoc občanům České republiky v případě, že jejich zásah budou potřebovat.

Text: rotmistr Michal NOVÁK

Foto: Michal ŠAFUS, Stanislav VRBA

Nahoru