Úvodní stránka > Aktuality > RESCUE PATROL 2017

RESCUE PATROL 2017

Ve dnech 6.-10.9.2017 proběhl v okolí Roudnice nad Labem 18. ročník mezinárodního součinnostního cvičení pro záchranné složky s názvem RESCUE PATROL.

Jedná se o jedno z nejnáročnějších cvičení tohoto typu, pořádaných na území ČR a to především svými extrémními nároky na psychickou i fyzickou zátěž. Cvičení se zúčastnilo více než 120 profesionálních i dobrovolných záchranářů z České republiky a několik desítek figurantů.

Jako i v předchozích ročnících bylo cvičení zaměřeno na spolupráci základních a ostatních složek IZS (integrovaného záchranného systému) při řešení mimořádných událostí většího rozsahu, spolupráci se zahraničními týmy, využití a spolupráci záchranářů a atestovaných záchranných psů, nácvik vybraných typových činností složek IZS a tím dosáhnout zvýšení efektivity, rychlosti a kvality poskytování pomoci cvičícími týmy a jednotkami při konkrétních mimořádných událostech a krizových situacích.

Letošního ročníku se účastnilo 20 příslušníků 15. ženijního pluku konkrétně záchranné roty 153. ženijního praporu z Olomouce, kteří byli rozděleni do dvou jednotek. První jednotkou bylo dekontaminační družstvo. Ta měla za úkol provést dekontaminaci techniky a osob a chemický a radiační průzkum. Druhou jednotkou bylo záchranné družstvo, které bylo zaměřeno na provádění záchranných a likvidačních prací v nepřístupném terénu a to především ve výškách a nad volnou hloubkou. Během 5 dní, čekalo na záchranné složky více než 40 zásahů. Jednalo se o následky živelných pohrom a mimořádných situací, dopravních nehod, úniku čpavku ze zimního stadionu, vysoce nakažlivá nemoc a další.

V průběhu cvičení byly organizovány workshopy zaměřené na novou techniku a materiál pro poskytování záchrany a první pomoci, bylo možné si například pod dozorem profesionálů vyzkoušet porod v terénu, poskytování první pomoci dětským pacientům atd.

Cvičení bylo díky svému zaměření, náročnosti i kvalitě organizace a zabezpečení, velkým přínosem při výcviku a vynikajícím praktickým ověřením znalostí, dovedností, návyků, akceschopnosti a připravenosti záchranných jednotek 15. žp.

rescue patrolrescue patrolrescue patrolrescue patrol

rescue patrolrescue patrolrescue patrolrescue patrol

Text a foto: rotmistr Michal Novák, Standa Vrba

Nahoru