Úvodní stránka > Velení a struktura

Velení a struktura

VELENÍ 153. ŽENIJNÍHO PRAPORU

 

Velitel 153. ženijního praporuVelitel praporu

podplukovník Ing.
Petr KLEPÁČEK
Narozen: 13. srpna 1966
Rodinný stav: ženatý

Vzdělání :

1989 - Vojenská akademie Brno - obor vojenské stavby
1997 – Vyšší velitelský kurz
2005 - Kurz pro vyšší důstojníky

Průběh služby :

1989 – 1992 velitel čety
1992 – 1993 důstojník štábu ženijního praporu
1994 – 1996 spojovací náčelník ženijního praporu
1996 – 2003 zástupce náčelníka štábu ženijního praporu
2003 – 2003 náčelník štábu ženijního praporu
2003 – 2013 zástupce náčelníka štábu ženijní brigády
2013 – 2015 zástupce náčelníka štábu ženijního pluku
2015 – velitel 153. ženijního praporu

Účast v zahraničních misích AČR :

Bez účasti.

ZástNáčelník štábu 153. ženijního praporuupce velitele praporu

major Ing.
Pavel ŽIŽKA
Narozen: 25. srpna 1975
Rodinný stav: ženatý

Vzdělání :

1997 - Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov - obor ženijní
2008 - Kurz pro vyšší důstojníky 
2012 - Millitary Engineering Advanced Operations and Plans Course

Průběh služby :

1997 – 2003 velitel ženijní záchranné čety
2003 – 2008 důstojník ženijní skupiny velitelství společných sil
2008 – 2010 velitel roty EOD
2011 – 2012 náčelník operačního oddělení 15. ženijní brigády
2012 – 2018 náčelník štábu 153. ženijního praporu
2018 - zástupce velitele 153. ženijního praporu

Účast v zahraničních misích AČR :

2010 - kontingent AČR ISAF
 

Vrchní praporčík

praporčice
Bronislava SMETKOVÁ
Narozena: 23. října 1975
Rodinný stav: vdaná

Vzdělání :

1994 - 1995 - roční praporčická škola (spojovací)

Průběh služby :

1995 – 1997 velitel stanice
1997 – 2000 velitel rádiodálnopisné čety
2000 – 2007 velitel stálé rádiové stanice
2007 – 2008 velitel spojovacího družstva
2008 – 2013 zástupce velitele spojovací čety
2013 – 2016 vedoucí praporčík velitelské roty
2016 – vrchní praporčík 153. ženijního praporu

Účast v zahraničních misích AČR :

2009 - kontingent AČR KFOR

Náčelník štábu

major Ing.
Petr MORAVEC 
Narozen: 28. listopadu 1976
Rodinný stav: ženatý

Vzdělání :

1995 - 2000 Vojenská akademie Brno - obor vojenské stavby 

Průběh služby :

2000 - 2001 velitel ženijní čety ženijní mechanizované roty ženijního praporu 7. mechanizované brigády
2002 - 2003 velitel ženijní mechanizované roty ženijního praporu 7. mechanizované brigády
2003 - 2004 zástupce velitele velitelské roty ženijního praporu 15. ženijní záchranné brigády
2004 - 2005 zástupce velitele mechanizované roty tankového praporu 7.mechanizované brigády
2005 - 2008 náčelník skupiny přípravy záchranného praporu 15. ženijní záchranné brigády
2008 - 2010 zástupce náčelníka operačního oddělení ženijního praporu 15. ženijní brigády
2011 - 2013 náčelník štábu samostatné záchranné roty 15. ženijního pluku
2014 - 2015 zástupce náčelníka štábu ženijního praporu 15. ženijního pluku
2016 - 2018 náčelník operačního oddělení 15. ženijního pluku
2018 - náčelník štábu 153. ženijního praporu 

Účast v zahraničních misích AČR :

2004 - kontingent AČR KFOR
2009 - kontingent AČR KFOR
2012 - úkolové uskupení AČR ISAF

Zástupce náčelníka štábu

kapitán Ing.
Ota ROLENEC, Ph.D.
Narozen: 27. února 1983
 

Vzdělání :

2005, 2010 - Univerzita obrany Brno - obor ženijní
2016 - Kurz pro vyšší důstojníky 

Průběh služby :

2005 – 2011 velitel čety EOD
2011 – 2014 náčelník operační skupiny 153. ženijního praporu
2015 – 2017 vedoucí starší lektor katedry ženijních technologií
2017 – zástupce náčelníka štábu 153. ženijního praporu

Účast v zahraničních misích AČR :

2007 - kontingent AČR KFOR
2012 - kontingent AČR ISAF

Zástupce náčelníka štábu

kapitán Ing. 
Jiří  VYSLUCHA
Narozen: 3.března 1965
 

Vzdělání :

Vysokoškolské magisterské vzdělání - Ekonomika obrany státu

Průběh služby :

 
1986 - 1988 velitel rádiové čety
1988 - 1992 důstojník OVS Olomouc
1992 -1994 starší důstojník  výpočetního místa OVS Olomouc
1994 - 1998 náčelník výpočetního místa OVS Olomouc
1998 - 2000 náčelník skupiny informačních systémů OVS Olomouc
2000 - 2001 velitel roty velení 75. záchranné a výcvikové základny
2001 - 2004 náčelník štábu výcvikového praporu75. záchranné a výcvikové základny
2004 - 2005 náčelník operačního pracoviště 156. záchranného praporu
2005 - 2006 náčelník pracoviště plánování 156. záchranného praporu
2006 - 2008 náčelník skupiny plánování 156. záchranného praporu
2008 - 2011 náčelník štábu Samostatné záchranné roty Olomouc
2011 - 2014 zástuce velitele Samostatné záchranné roty Olomouc
2014 - 2017 velitel roty 153. ženijního praporu
2018 - zástupce náčelníka štábu 153. ženijního praporu
 

Účast v zahraničních misích AČR :

 
Bez účasti.
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 153. ŽENIJNÍHO PRAPORU

Organizační struktura 153. ženijního praporu - KLIKNI

 

Nahoru