Home page > Aktuality > 13 let činnosti 153. ženijního praporu Olomouc

13 let činnosti 153. ženijního praporu Olomouc

153. ženijní prapor Olomouc zahájil svou činnost před třinácti lety dne 1. října 2008. Do té doby jediný ženijní útvar v AČR, 15. ženijní záchranná brigáda byl reorganizován na 15. ženijní brigádu.

V rámci této reorganizace došlo k rušení záchranných praporů a jejich transformaci na ženijní prapory a samostatné záchranné roty. Tato změna se dotkla i olomouckého 156. záchranného praporu, na jehož základě vznikl 153. ženijní prapor a SZR Olomouc. Velitelem praporu byl ustanoven podplukovník Ing. Jiří Tršo, v čele praporu setrval tři roky.

Prapor byl předurčen k poskytování ženijní podpory úkolovému uskupení na bázi 7. mechanizované brigády a k vyčleňování sil a prostředků ve prospěch integrovanému záchrannému systému.

Hned rok po vzniku útvaru v období leden až červen 2009 vytvořil prapor spolu se 151. žpr Bechyně 14. kontingent v rámci operace Joint Enterprise Kosovo. V následujícím roce 2010 skupina olomouckých ženistů působila v Jordánsku na cvičení Božena Deminer 2010. Čeští ženisté tak poprvé v historii dostali příležitost vyzkoušet stroje Božena 5, v rámci cvičení odminovali přes 20 tisíc metrů čtverečních minových polí v údolí řeky Jordán.

Významným dnem se pro 153. ženijní prapor stal 8. květen 2012. Tohoto dne prezident republiky Václav Klaus propůjčil olomouckým ženistům bojový prapor. Při slavnostním nástupu v národním památníku na pražském Vítkově ho z rukou prezidenta převzal nový velitel podplukovník Ing. Martin Štencl, který se ujal velení 27. října 2010.

Po dobu 5 let od roku 2012 se příslušníci našeho praporu významně podíleli na pyrotechnické očistě ChKO Brdy. Za tu dobu Odřad pyrotechnické očisty 15. ženijního pluku prošel území o rozloze 12 703 hektarů a nalezl téměř 10 tisíc kusů nevybuchlé munice. Po dvouleté přestávce začali pyrotechnické asanace ChKO Brdy znovu a trvají dodnes.

Po povodních v letech 2010 a 2013 naši ženisté vystavěli více než deset mostních provizorií. Tyto zkušenosti zúročil příslušník našeho praporu při řízení stavby mostu ve Středoafrické republice v hlavním městě Bongui v roce 2015.

K 1. lednu 2014 došlo k další reorganizaci útvaru v rámci přeměny celé AČR. 15. ženijní brigáda byla transformována na 15. ženijní pluk, do struktury 153. ženijního praporu byla začleněna záchranná rota, která jako samostatný útvar ukončila činnost.

Dnem 1. července 2015 převzal velení praporu pplk. Ing. Petr Klepáček. Olomoučtí ženisté se zapojovali do mezinárodních a společných cvičení jako například Allied spirit v německém Hohenfelsu, Enginner rescuer, Balaton, Czech lion 2019 a dalších. Příslušníci praporu byli pravidelně vysíláni do zahraničních operací na území Afghánistánu, Litvy, další byli součástí sil rychlé reakce EU BG a NRF. V této době naši vojáci také zásadně přispěli k likvidaci následků výbuchů muničních skladů ve Vrběticích.

Nejdůležitější úkoly za dobu své existence plní 153. ženijní prapor od 1. července 2019, kdy byl do funkce velitele 153. žpr jmenován pplk. Ing. Petr Moravec. Ke konci téhož roku byl prapor zatím naposledy reorganizován, zanikla ženijní rota, ženijní stavební rota, ženijní mechanizovaná rota, záchranná rota a rota EOD. Na jejich základech nově vznikly 1. a 2. rbžp a žspecr.

My všichni jsme se v posledních dvou letech významnou měrou podíleli a nadále podílíme na boji proti následkům epidemie Covid 19 ať už v domovech seniorů, nemocnicích, v operacích Chytrá karanténa, Vakcinace, Lockdown a dalších.

V průběhu letošního léta bylo postupně více než 60 příslušníků aktivně nasazeno na jižní Moravě v rámci operace POHROMA. Naši řidiči a strojníci ženijní techniky po dobu 45 dnů pomáhali s likvidací následků živelné katastrofy ze dne 24. června 2021. Tím dokázali, že prapor ještě nepozbyl schopnost aktivně plnit úkoly IZS.

V rámci zahraniční operace Enhanced Forward Presence jsou naši příslušníci vysíláni do misí v Pobaltí a na příští rok se naše jednotky připravují k vytvoření jádra uvedené zahraniční operace v Lotyšsku.

Soustavně se připravujeme k plnění úkolů ženijní podpory úkolovému uskupení na bázi 7. mechanizované brigády, což bylo prokázáno například při nedávném společném cvičení Czech Lion 2021.

Ke třináctému výročí vzniku 153. ženijního praporu nezbývá než popřát aby se plnění úkolů dařilo minimálně stejně úspěšně jako dosud.

Fotogalerie

Nahoru