Home page > Aktuality > Toxic leak 2021/III

Toxic leak 2021/III

Příslušníci chemické odbornosti 153. ženijního praporu spolu s příslušníky 15. ženijního pluku, 151. ženijního praporu a dalších jednotek PozS 3. - 9. října 2021 cvičí s ostrými otravnými a radioaktivními látkami ve slovenských Zemianských Kostolanoch.

Cvičení Toxic leak 2021/III je završením výcvikového úsilí všech specialistů chemických odborností.

Vojáci v prostředcích individuální ochrany plní úkoly průzkumu a dekontaminace za přítomnosti chemických látek jako yperit, sarin, VX. Podle řídícího výcviku kapitána Josefa Zdanovce ze 7. mechanizované brigády si díky tomu cvičící zvyšují svoji psychickou i fyzickou odolnost, upevňují svou důvěru v ochranné vlastnosti používaných PIO a prokazují své znalosti a dovednosti při pohybu v území kontaminovaném otravnými látkami.
Před druhou světovou válkou se ve slovenských Zemianských Kostolanoch vyráběl adamsit a počítalo se i s výrobou dalších bojových chemických látek.
Po druhé světové válce se bojové chemické látky v Zeminaských Kostolanoch začaly vyrábět znovu – už jen pro účely výzkumu a výcviku.
Dnes Zemianské Kostolany slouží jako výcvikové a testovací centrum chemických a toxických látek Severoatlantické aliance.

Fotogalerie

Nahoru