Home page > O nás

O nás

HISTORIE 153. ŽENIJNÍHO PRAPORU

Na konci roku 2007 bylo Ministerstvem obrany ČR rozhodnuto o organizačních, mobilizačních a dislokačních změnách v roce 2008, v rámci kterých byl stanoven úkol vytvořit k 1.4.2008 Organizační prvek pro vytvoření 153. ženijního praporu s cílem zahájit činnost 153. ženijního praporu k 1.10.2008. Velitelem pověřeným vytvořením a vedením nového útvaru byl jmenován podplukovník Ing. Jiří TRŠO.
Dne 1. listopadu 2011 byl do funkce velitele praporu jmenován podplukovník Ing. Martin ŠTENCL. 1.8.2015 předal funkci velitele praporu podplukovníku Ing. Petru KLEPÁČKOVI.

Od 1. července 2019  funkci velitele praporu zastává podplukovník Ing. Petr MORAVEC.

Znak 15. ženijního pluku

153. ženijní prapor je v podřízenosti 15. ženijního pluku Velitelství pozemních sil.

Útvar je dislokován v kasárnách Chválkovice v okrajové části města Olomouc.

 

 

 

POSÁDKOVÉ MĚSTO OLOMOUC

Znak města OlomoucNaše posádkové město Olomouc je pátým největším městem České republiky a po Praze má statut druhé nejstarobylejší a největší památkové rezervace u nás. Leží přímo v srdci Moravy na soutoku řek Moravy a Bystřice a je nazýváno "perlou na zelené podušce".

Poprvé je Olomouc připomínána roku 1055 v Kosmově kronice. Počátky prvního osídlení však sahají do 6. století, kdy se zde usadili první Slované. Od 11. století byla Olomouc nejvýznamnějším sídlem moravských Přemyslovců. V roce 1253 se stala královským městem, do roku 1642 byla hlavním městem Moravy a od roku 1777 je arcibiskupstvím.

Dnes má Olomouc přes 100 000 obyvatel a je díky svému historickému významu, starobylé univerzitě, kulturní, vojenské a církevní tradici právem krajským městem na střední Moravě.

Katedrála sv. Václava  Olomoucká radnice  Sloup Nejsvětější Trojice - památka UNESCO

Ve městě se nachází řada architektonických památek, z nichž k nejvýznamnějším bezesporu patří novogotická katedrála sv. Václava, která byla založena knížetem Svatoplukem v 11. století, barokní čestný sloup Nejsvětější Trojice vysoký 32 m, který byl v roce 2000 zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Bazilika Minor na Svatém Kopečku  Arcibiskupský palác  Olomoucká radnice - orloj

Dále to jsou bazilika Minor na Svatém Kopečku, barokní chrám Panny Marie Sněžné, kostel sv. Michala, kaple sv. Jana Sarkandra, radnice s orlojem, která pochází z roku 1378, Přemyslovský palác, gotický chrám sv. Mořice se známými Englerovými varhanami, barokní klášterní komplex Klášterní Hradisko (od roku 1802 sídlo vojenské nemocnice) a středověké opevnění někdejšího královského města.

Klášterní Hradisko - vojenská nemocnice  Caesarova kašna  Terezská brána - pozůstatek opevnění

Ranně barokní stavba Arcibiskupského paláce nese pamětní desky, které připomínají, že zde byl roku 1306 zavražděn poslední Přemyslovec, král Václav III. a že tady roku 1767 jedenáctiletý Wolfgang Amadeus Mozart složil 6. symfonii F-dur. Neméně zajímavý je i soubor šesti olomouckých barokních kašen, z nichž nejznámější je Caesarova z roku 1724.

Nahoru