Home page > Úkoly

Úkoly

ÚKOLY 153. ŽENIJNÍHO PRAPORU

Úkoly, které je předurčen 153. žpr plnit na území ČR :

- ženijní podpora operací/činnosti Armády České republiky,
- realizace ženijních opatření,
- speciální podpora (EOD/IEDD) k eliminaci případných teroristických činností pyrotechnického charakteru,
- záchranné, vyprošťovací a likvidační práce v rámci IZS ČR.

Úkoly, které je předurčen 153. žpr plnit mimo území ČR :

- ženijní podpora brigádních a praporních úkolových uskupení Pozemních sil,
- ženijní podpora uskupení vzdušných sil,
- ženijní podpora mezinárodních brigád a sborů.

Požadované schopnosti :

- ženijní opatření k zabezpečení pohybu vlastních vojsk,
- ženijní opatření k omezení pohybu protivníka,
- ženijní zabezpečení ochrany vojsk,
- všeobecnou ženijní podporu,
- provádění ženijního průzkumu,
- plnění úkolů EOD/IEDD,
- ženijní podporu mírových operací.

153. žpr je schopen :

- plánovat, organizovat a plnit úkoly ženijní bojové a všeobecné podpory dle standardů NATO a EU,
- zřizovat výbušné i nevýbušné zátarasy, provádět ničení objektů s využitím ženijní munice a dalších prostředků,
- zabezpečovat pohyb vlastních vojsk,
- provádět stavbu vojenských mostů a údržbu stálých mostů,
- likvidovat konvenční, nekonvenční munici (EOD) a improvizovaná výbušná zařízení (IED),
- projektovat, stavět, opravovat, renovovat a upravovat prostory velitelských stanovišť, prostory rozmístění vojsk a zařízení v týlovém prostoru,
- projektovat, stavět, opravovat, renovovat a upravovat letiště expedičních sil v prostoru nasazení a hlavní zásobovací cesty,
- projektovat, budovat, opravovat, renovovat a udržovat polní dočasné tábory a základny včetně souvisejících objektů a zařízení,
- zabezpečovat vlastní přepravu,
- zabezpečovat přiměřenou úroveň vlastní ochrany včetně OPZHN a vlastní ochranu proti IED odpalovaným na dálku,
- vyčleňovat síly a prostředky k plnění záchranných, vyprošťovacích a likvidačních prací v rámci IZS ČR,
- vést bojovou činnost bez podpory nebo doplnění po dobu 3 dnů.

Ve prospěch IZS je 153. žpr schopen provádět záchranné, vyprošťovací a likvidační práce v závislosti na dostupném materiálním a technickém vybavení.

Od 1.1.2020 se změnila struhkura 153. ženijního praporu. Skládá se z pěti rot, které se specializují:

Velitelská rota

 • výstavba, provoz a údržba velitelského stanoviště

 • zřizování a zabezpečení spojení v rámci praporu

 • provádění ženijního průzkumu na suchu i ve vodě

 • plnění specializovaných úkolů pod vodou

 • radiační a chemický průzkum

 • dekontaminace osob, techniky, materiálu a terénu

1. a 2. rota bojové ženijní podpory

 • zřizování výbušných a nevýbušných zátarasů včetně průchodů v MiPo

 • plnění úkolů plošného odminování

 • výstavba doprovodných mostů

 • úkoly spojené s ničením zátarasů a plnění úkolů s trhavinami

 • úprava a údržba cest