Home page > Velení a struktura

Velení a struktura

VELENÍ 153. ŽENIJNÍHO PRAPORU

 

Velitel praporu

podplukovník Ing.
Petr MORAVEC
 
 

Vzdělání :

1995 - 2000 Vojenská akademie Brno - obor vojenské stavby 

Průběh služby :

2000 - 2001 velitel ženijní čety ženijní mechanizované roty ženijního praporu 7. mechanizované brigády
2002 - 2003 velitel ženijní mechanizované roty ženijního praporu 7. mechanizované brigády
2003 - 2004 zástupce velitele velitelské roty ženijního praporu 15. ženijní záchranné brigády
2004 - 2005 zástupce velitele mechanizované roty tankového praporu 7.mechanizované brigády
2005 - 2008 náčelník skupiny přípravy záchranného praporu 15. ženijní záchranné brigády
2008 - 2010 zástupce náčelníka operačního oddělení ženijního praporu 15. ženijní brigády
2011 - 2013 náčelník štábu samostatné záchranné roty 15. ženijního pluku
2014 - 2015 zástupce náčelníka štábu ženijního praporu 15. ženijního pluku
2016 - 2018 náčelník operačního oddělení 15. ženijního pluku
2018 - 2019 náčelník štábu 153. ženijního praporu 
2019 - velitel 153. ženijního praporu

Účast v zahraničních misích AČR :

2004 - kontingent AČR KFOR
2009 - kontingent AČR KFOR
2012 - úkolové uskupení AČR ISAF

 Zástupce velitele praporu

  major Ing.
  Michal CIEŚLAR

  

Vzdělání :

 
2005 – Univerzita obrany – obor ženijní
2013 –  Millitary Engineering Operations and Plans Course
2014 – Dismounted Route Clearance Course
2017 – Kurz pro vyšší důstojníky

Průběh služby :

2005 – 2007 velitel ženijní čety ženijní mechanizované roty
2007 – 2008 zástupce velitele ženijní mechanizované roty
2008 – 2010 zástupce velitele roty všeobecné ženijní podpory
2011 – 2012 zástupce velitele ženijní roty
2012 – 2013 náčelník plánovací skupiny štábu 151. ženijního prapor
2014 – 2016 velitel ženijní roty
2016 – 2017 zástupce náčelníka štábu 151. ženijního praporu
2017 –  2019 náčelník štábu 151. ženijního praporu
2020 - zástupce velitele 153. ženijního praporu

Účast v zahraničních misích AČR :

2009 - kontingent AČR KFOR
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vrchní praporčík

praporčík
Vladimír VACEK
 
 

Vzdělání :

1995 - Gymnázium Moravská Třebová

Průběh služby :

2001 - 2004 velitel družstva výcvikové čety výcvikové roty 75. záchranné a výcvikové základny
2004 - 2005 starší specialista záchranné ženijní roty 156. záchranného praporu 15. ženijní záchranné brigády
2005 - 2008 vedoucí praporčík záchranné ženijní roty 156. záchranného praporu 15. ženijní záchranné brigády
2008 - 2010 pracovník štábu velení Samostatné záchranné roty Olomouc 15. ženijní brigády
2011 - 2013 mladší pracovník štábu Samostatné záchranné roty Olomouc 15. ženijního pluku
2014 - 2016 mladší pracovník štábu operační skupiny štábu 153. ženijního praporu 15. ženijního pluku
2016 - 2019 vedoucí praporčík ženijní stavební roty 153. ženijního praporu 15. ženijního pluku
2020 - 2021 instruktor skupiny bojové přípravy štábu 153. ženijního praporu 15. ženijního pluku
2021 - vrchní praporčík velení 153. ženijního praporu 15. ženijního pluku

Účast v zahraničních misích AČR :

Bez účasti.

Náčelník štábu

major Ing. 
Jiří  VYSLUCHA
 
 

Vzdělání :

Vysokoškolské magisterské vzdělání - Ekonomika obrany státu

Průběh služby :

1986 - 1988 velitel rádiové čety
1988 - 1992 důstojník OVS Olomouc
1992 -1994 starší důstojník  výpočetního místa OVS Olomouc
1994 - 1998 náčelník výpočetního místa OVS Olomouc
1998 - 2000 náčelník skupiny informačních systémů OVS Olomouc
2000 - 2001 velitel roty velení 75. záchranné a výcvikové základny
2001 - 2004 náčelník štábu výcvikového praporu75. záchranné a výcvikové základny
2004 - 2005 náčelník operačního pracoviště 156. záchranného praporu
2005 - 2006 náčelník pracoviště plánování 156. záchranného praporu
2006 - 2008 náčelník skupiny plánování 156. záchranného praporu
2008 - 2011 náčelník štábu Samostatné záchranné roty Olomouc
2011 - 2014 zástuce velitele Samostatné záchranné roty Olomouc
2014 - 2017 velitel roty 153. ženijního praporu
2018 - 2019 zástupce náčelníka štábu 153. ženijního praporu
2020 - náčelník štábu
 
Účast v zahraničních misích AČR :
 
Bez účasti.

Zástupce náčelníka štábu

kapitánka Ing. 
Barbora  ŽIŽKOVÁ
 
 
 

Vzdělání :

2002 – 2005 Vojenská akademie Brno – Vojenská technika strojní
2007 – 2009 Vysoké učení technické Brno – Ekonomika a management

Průběh služby :

2005 – 2007 Velitel zásobovací čety roty logistiky 156. záchranného praporu
2007 – 2008 Zástupce velitele roty logistiky 156. záchranného praporu
2008 – 2012 Důstojník s
kupiny plánování štábu 153. ženijního praporu
2013 – 2015 Náčelník skupiny plánování štábu 153. ženijního praporu
2015 – 2020 Náčelník operační skupiny štábu 153. ženijního praporu
2020 Zástupce náčelníka štábu 153. ženijního praporu 
 
Účast v zahraničních misích AČR :
 
Bez účasti.

Zástupce náčelníka štábu

kapitán Mgr. 

Lubomír PETRŽELKA

 

Vzdělání :

2003  - 2005  Univerzita obrany – Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska/obor velitel mechanizovaných jednotek - manažer
2010 – 2012 Univerzita Jana Amose Komenského Praha – obor Pedagogika
2020 - Kurz pro nižší důstojníky

Průběh služby :

2003 – 2004 velitel velitelské čety roty velení 74. záchranné a výcvikové základny 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil
2005 – 2008 zástupce velitele velitelské čety 155. záchranného praporu 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil
2008 zástupce velitele ženijní strojní čety ženijní stavební roty jednotek 153. ženijního praporu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil
2009 zástupce velitele ženijní mostní čety ženijní mechanizované roty jednotek 153. ženijního praporu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil
2009 - 2014 velitel ženijní strojní čety ženijní stavební roty jednotek 153. ženijního praporu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil
2014 – 2016 důstojník skupiny bojové přípravy štábu 153. ženijního praporu 15. ženijního pluku Velitelství pozemních sil
2016 – 2020 náčelník skupiny bojové přípravy štábu 153. ženijního praporu 15. ženijního pluku
2020 Zástupce náčelníka štábu 153. ženijního praporu 
 
Účast v zahraničních misích AČR :
 
2007-2008 - kontingent AČR KFOR
2009 - kontingent AČR KFOR
 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 153. ŽENIJNÍHO PRAPORU

 

Nahoru