Home page > Aktivní zálohy 153. žpr

Aktivní zálohy 153. žpr

Záchranná rota AZ 153. ženijního praporu

 

153. ženijní prapor, dislokovaný v posádce Olomouc, je součástí organizační struktury 15. ženijního pluku, který je předurčen k poskytování ženijní podpory všech druhů činností a operací AČR jak na území České republiky, tak v rámci NATO či EU a dále jako podpora integrovaného záchranného systému a plnění humanitárních úkolů.

Záchranná rota aktivních záloh 153. ženijního praporu, dislokovaná v posádce Olomouc, je jednou ze tří jednotek AZ 15. ženijního pluku, která vznikla 3. července 2016.

 

Struktura roty AZ 153. žpr k 1.1.2020:

Popis činnosti sužebních míst:

velitel roty kapitán Komplexní řízení a velení rotě.
Plánování, organizaci a řízení odborné přípravy a výcviku roty.
zástupce velitele roty nadporučík Řízení a velení rotě.
Plánování, organizaci a řízení odborné přípravy a výcviku roty.
vedoucí praporčík  nadrotmistr Posilovat, podporovat a doplňovat velení a řízení roty.
Podílet se na organizaci a řízení zaměstnání k zjištění úrovně a stavu vycvičenosti roty.
výkonný praporčík  rotmistr Organizační, materiální a finanční zajišťování chodu roty.
Přijímat a prohlížet výzbroj, výstroj a další materiál dodávaný rotě, přísně dbát na jejich úplnost, správné používání, ukládání, ošetřování a vést jejich přesnou evidenci.
technik roty  rotmistr Organizovat technicky správné používání a ošetřování výzbroje a ostatní techniky roty a činit opatření k jejich udržování ve správném technickém stavu.
starší skladník velitelského družstva   četař Zajišťování provozu skladu, samostatný příjem a výdej materiálu.
Řídit motorová vozidla ozbrojených sil.
mladší revizní technik  rotmistr Realizace a koordinace metrologického zabezpečení a odborného technického dozoru.
Kontroluje bezpečnost a ochranu zdraví, ve své působnosti.
starší operátor  četař Samostatná obsluha a údržba složitějších zbraňových a jiných systémů, vojenské techniky a zařízení nebo prostředků.
Podílet se na organizaci spojení v rámci vyvedení jednotek.
velitel čety poručík Komplexní řízení a velení četě.
Odpovídat za stav úplnost techniky, výzbroje, ostatní techniky a dalšího materiálů čety, jejich správné používání, ošetřování a ukládání.
zástupce velitele čety rotmistr Řízení a velení četě.
Zodpovídat za připravenost čety, řízení a provádění efektivního výcviku a výchovy jejich příslušníků.
velitel družstva rotný Komplexní řízení a velení družstvu.
Řídit přípravu, provoz, ošetřování a uložení výzbroje a techniky družstva.
starší řidič - specialista  četař Řídit vozidla Ozbrojených sil dle získaného řidičského oprávnění.
Správně a bezpečně provádět práce spojené s údržbou a ošetřováním techniky.
starší strojník - specialista  četař Řízení, obsluha a údržba speciální technicky složitějšího stroje a speciálního strojního zařízení.
Řídit vozidla Ozbrojených sil dle získaného řidičského oprávnění.
starší strojník  desátník Řízení, obsluha a údržba speciální technicky složitějšího stroje a speciálního strojního zařízení.
Řídit vozidla Ozbrojených sil dle získaného řidičského oprávnění.
strojník svobodník Řízení, obsluha a údržba speciální technicky složitějšího stroje a speciálního strojního zařízení.
Řídit vozidla Ozbrojených sil dle získaného řidičského oprávnění.
velitel družstva rotný Komplexní řízení a velení družstvu.
Řízení, obsluha a údržba speciální technicky složitějšího stroje a speciálního strojního zařízení.
strojník  desátník Řízení, obsluha a údržba speciální technicky složitějšího stroje a speciálního strojního zařízení.
Řídit vozidla Ozbrojených sil dle získaného řidičského oprávnění.
 •  plnění ženijních a humanitárních úkolů civilní ochrany
 • záchranné, vyprošťovací a další neodkladné práce při živelních katastrofách nebo jiných závažných situacích ohrožujících životy a zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí
 • podpora plnění úkolů při vzniku havárií na JE Dukovany a JE Temelín
 • dle potřeby ozbrojených sil plnění humanitárních úkolů ve prospěch jiných zemí a mezinárodních organizací
 • plnění úkolů dekontaminace osob a techniky.

Požadavky na uchazeče:

 

 • zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost a psychická odolnost
 • schopnost týmové i samostatné práce
 • trestní bezúhonnost

Nabízíme:

 

 • atraktivní vojenskou specializaci se zařazením v hodnosti svobodník až kapitán
 • seznámení se s prostředím 15. žp a jeho úkoly
 • získání zkušeností a znalostí z oblasti záchranných a humanitárních prací
 • možnost zařazení do odborných kurzů
 • účast na významných cvičeních 15. žp
 • případné nasazení v rámci 15. žp při katastrofách a živelných pohromách a to vždy se souhlasem příslušníka AZ

 

Bližší informace získáte:

 

 • kapitán Ing. Roman Trapl 15. žp  tel: 973 307 377
 • kapitánka Zuzana Králová 15. žp tel: 973 307 011,
 • prostřednictvím Rekrutačního střediska,
 • prostřednictvím Krajského vojenského velitelství,
 • online (kariera.army.cz – zde rovněž naleznete veškeré informace)

Fotogalerie

Nahoru